«Тасқала  аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-і  БҚО ҚР жеке және заңды тұлғаларына шаруа қожалығын жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелеріне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын ұсыну бойынша қайта хабарландырылады.

Конкурсқа келесі жер телімдері шығарылады:

Жер телі-мінің,

лот-тың

Ауылдық округатауы

Барлықжеркөлемі га

Жалғаберумерзімі, жыл

Жертелімініңпайдаланумақсаты

1

Ақтау а/о

300 га (298,5 га жайылым, 1,5 га басқа жерлер)

10

Шаруа  қожалығын  жүргізу  үшін

3

Амангелді а/о

760 га (759,6 га жайылым, 0,4 га басқа жерлер)

10

Шаруа  қожалығын  жүргізу  үшін

4

Мереке а/о

500 га (211 га шабындық, 287,5 га жайылым, 1,5 га басқа жерлер)

10

Шаруа  қожалығын  жүргізу  үшін

5

Мереке а/о

90 га (89,5 га жайылым, 0,5 га басқа жерлер)

10

Шаруа  қожалығын  жүргізу  үшін

6

Мереке а/о

110 га жайылым

10

Шаруа  қожалығын  жүргізу  үшін

8

Қосшы а/о

244 га жайылым

10

Шаруа  қожалығын  жүргізу  үшін

 

Қайта конкурс өткізу кезінде хабарландыру он бес күнтізбелік күн өткен соң тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланады.Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау және тіркеу 10 жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдер электрондық түрде Zem.kz портал арқылы қабылданады. Конкурсқа қатысушыларды тіркеу   Zem.kz порталда электрондық түрде жүргізіледі. Өтінімдерді қабылдау уақыты  2018 жылдың    19 қарашадан  бастап 30 қарашаға  дейін. Конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы 2018 жылғы 4 желтоқсанда сағат 15.00-де өтеді.

БҚО Тасқала ауданы Тасқала  ауылы Абай көшесі, №23 үй мекенжайда орналасқан «Тасқала  аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ (1 қабат) 104,114 каб  жүргізіледі. Байланыс телефон: 8(711-39) 22525, 21166.

Заңды тұлға болып табылатын жер учаскелерін беру туралы конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды ұсынады:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

конкурстық ұсыныс;

1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "Zemkz" арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады.

Жеке тұлғалар үшін:

жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

конкурстық ұсыныс;

1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурсқа қатысушы конкурстық құжаттамада жер учаскесін пайдалану бойынша кемінде үш өлшемін, оның ішінде:

1) инвестициялар көлемі бойынша;

2) құрылатын жұмыс орындарының саны;

3) жерді қорғау, оларды ұтымды және тиімді пайдалану

 

Өтінім нысаны 

(заңды тұлғалар үшін)

(Кімге)
 ____________________________________________________________________
                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

     (Кімнен)
 ____________________________________________________________________
                           (қатысушының атауы)

                 Конкурсқа қатысу үшін өтінім
                     (заңды тұлғалар үшін)

     Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
 мақсатындағы жер учаскелерін жалға берген кезде конкурсты жүргізу
 туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып, __________________________
 ____________________________________________________________________
                         (қатысушының атауы)

     арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
 бойынша конкурсқа қатысады:_________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                    (лоттардың толық сипаттамасы)

              Осы конкурстыққұжаттамамыналардантұрады:

  1. _________________________________________________________________
    2. _________________________________________________________________
    3. _________________________________________________________________
     4. _________________________________________________________________
     5. _________________________________________________________________

БізсіздіңКонкурстыққұжаттакөрсетілгенконкурстық шарттарыңызбенкелісеміз.

Осы конкурстықөтінімконкурстықөтінімдері бар конверттерді
ашқанкүнненбастап ________________ күнішіндекүші бар.
                        (жазбаша)

     Жеручаскесінжалға беру туралышарттыжасағанғадейін,
бұлконкурстықөтінім, Сіздің оны жеңгендігінрастайтынхабарламамен
біргеміндеттікелісім-шартрөлінатқаратынболады.

     Конкурстық өтінімге___________________________________________
                                   (қатысушыныңатауы)

     атынанжәнеоныңтапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.

     __________________               ____________________________
          (қолы)                           (қызметі, аты-жөні)

             М.О.

 

 

 

Өтінім нысаны

(жеке тұлғалар үшін)

     (Кімге)
 ____________________________________________________________________
                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

     (Кімнен)
 ____________________________________________________________________
                           (қатысушының атауы)

                 Конкурсқа қатысу үшін өтінім
                      (жеке тұлғалар үшін)

     Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
 мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурсты жүргізу
 туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып,
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                          (қатысушының атауы)

     арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
 бойынша конкурсқа қатысады:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
                     (лоттардың толық сипаттамасы)

            Бұлконкурстыққұжаттамамыналардантұрады:
 1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________
 5. _________________________________________________________________

  1. _________________________________________________________________

     Осы конкурстықөтінімконкурстықөтінімдері бар конверттерді
ашқанкүнненбастап ________________ күнішіндекүші бар.
                        (жазбаша)

     Жеручаскесінжалға беру туралышарттыжасағанғадейін, осы
конкурстықөтінім, Сіздің оны жеңгендігінрастайтынхабарламамен
біргебіздіңарамыздағы  міндеттікелісім-шартрөлінатқаратынболады.

     Конкурстық өтінімге
 ____________________________________________
           (қатысушыныңатауы)

     атынанжәнеоныңтапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.

     __________________               ____________________________
          (қолы)                           (қызметі, аты-жөні)